FrozenMomentzz - frozenmomentzz

FrozenMomentzz | Photography by Rob van Praag

FrozenMomentzz is  in principe beschikbaar voor opdrachten in heel Nederland, in overleg ook daarbuiten.

Voorbeelden van mogelijke opdrachten:

- Portretfotografie;
- Band (muzikanten) fotografie;
- Bedrijfsfotografie;
- Evenementen;
- Beurzen;


Voor portretfotografie van u of uw kinderen, komen wij aan huis met onze mobiele studioapparatuur, zodat er in een voor u vertrouwde omgeving kan worden gewerkt.
 

Favorite sites

Op Fluidr
Mijn Blog

Guestbook

Maas bij Sambeek januari 2011

Related Pages

frozenmomentzz
Calendar
Portretten
Vrij werk
News
Contact
Tarieven
Forum

4/24/2014 1:26:47 AM